REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Czas trwania konkursu 10.10.2018r. - 22.10.2018r. ( koniec godzina 23.59 ) 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą POSTAW NA DREWNO! 
2. Organizatorem Konkursu jest Blogolady zaś sponsorem Sparrow.manufactory.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, profilu Facebook Facebook.com/Blogolady/ 

 § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
b) Jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i posiada stałe obywatelstwo, a także zamieszkuje dany kraj.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE 

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu przez Uczestnika komentarza z wyborem nagrody i objaśnieniem dlaczego właśnie ta nagroda miała by trafić w jego ręce. 

2. Praca, która będzie przedmiotem oceny Jury: 

a) Powinna być pozostawiona pod postem konkursowym na Facebooku https://www.facebook.com/Blogolady/
b) Powinna być opisana w temacie z Punku Pierwszego. 
c) Wypowiedź powinna być zadaniem indywidualnym i plagiaty nie będą brane pod uwagę. 

§ 4 NAGRODY I LAUREACI 

1. Nagrodą w konkursie jest : 

* Łapacz snów: wykonany ze sklejki brzozowej, piór syntetycznych , koralików drewnianych i piór ze sklejki. Średnica tarczy 20cm, długośc całkowita 50cm. Kolorystyka beż+biel.

* Ramka w kształcie wieloryba:wymiary: 25,5cm x 14,5cm - na zdjęcia w rozmiarze 9x13cm. Kolor do wyboru przez zwycięzce ( brąz, zółty ).

* Geometryczny notesNotes z ręcznie malowaną drewnianą okładką. Rozmiar A5 (21x14,5cm) Kartki czyste. 


Wszystkie produkty przeznaczone jako nagrody do konkursu są dziełem HandMade 
http://sparrowmanufactory.pl/

2. Jury w składzie 2 osób ze strony: Organizatora, a także Sponsora.
3. Jury oceni otrzymane Prace na podstawie następujących kryteriów: 

a) Kreatywność i pomysłowość
b) Artystyczne walory Pracy i humor
c) Praktyczne zastosowanie/przeznaczenie nagród po zdobyciu. 

§ 5 ZASADY 

1. Polubienie strony Organizatora : Blogolady.pl, a także strony sponsora Sparrowmanufactory
2. Udostępnienie plakatu konkursowego w opcji PUBLICZNE
3. Pozostawienie komentarza z zadaniem konkursowym z punktu § 3.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku Uczestników poprzez pozostawienie informacji w komentarzu konkursowym bądź tu na blogu,  danej informacji 

" WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH KONKURSOWYCH ".


Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.  

Brak komentarzy:


Strona www.blogolady.pl korzysta z narzędzi analitycznych - zbieranie danych jest anonimowe.